Welkom op de site van APK Scholten.Officieel partner van BOVAG en RDW. Al ruim 40 jaar een bekend gezicht in Winterswijk en omgeving.  Middels deze site willen wij U informeren over de producten en diensten die wij te bieden hebben.

APK keuring vanaf €29,95 !

Pak uw voordeel en maak gebruik van onze Budget paketten!

Budget deal 1

Olie verversen

- Oliewissel ( max. 4l 10W40 of 5W40)

 

 

 

 

 

 

€85,-

Budget deal 2

Kleine onderhoudsbeurt en gratis APK

- Oliewissel (max 4l 10W40 of 5W40)
- Oliefilter
- Bijvullen diverse vloeistoffen
- Controle vitale functies (banden, uitlaat, schokdempers, remmen)
- GRATIS APK

 

 

 

€105,-

Budget deal 3

Grote onderhoudsbeurt en gratis APK

- Oliewissel (max 4l 10W40 of 5W40)
- Oliefilter
- Brandstoffilter
- Luchtfilter
- Interieurfilter
- Bougies (n.v.t bij diesel) (excl. platinum)
- Bijvullen diverse vloeistoffen
- Controle vitale functies (banden, uitlaat, schokdempers, remmen)
- GRATIS APK


 

€250,-

APK keuring vanaf €29,95 !

Privacyverklaring APK Scholten (AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken
APK Scholten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Overige persoonsgegevens die gebruikt worden op onze website bij correspondentie en telefonisch contact

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Geboorteplaats

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
APK Scholten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • APK Scholten analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • APK Scholten verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
 APK Scholten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
APK Scholten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. APK Scholten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@apk-scholten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. APK Scholten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
APK Scholten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@apk-scholten.nl